Bli vän med det oundvikliga

Bli vän med döden.

Det kan tyckas som en morbid uppmaning, men att det kan uppfattas så säger också en del av vårt samhälle. 

Någonstans i tiden blev vi rädda för döden. För jag kan inte tänka mig att våra förfäder hade samma avstånd till just döden som vi har idag. När vi var jägare och samlare så levde vi med livets slut så väldigt nära inpå oss. Ett felsteg kunde skapa en infektion som var obotlig. För att inte tala om djurattacker.

Något säger mig att man alltid var beredd på att det kunde ta slut när som helst. Skulle man då gå och vara rädd för att dö, ja då hade livet blivit ohållbart.

Civilisationens fördelar är många. En stor del av jordens befolkning, inklusive du som läser detta, har tillgång till modern läkarvård. Den är ett samtal bort. Den där närheten till hjälp kanske också har bidragit till att vi har ökat avståndet till döden.
Men sanningen är att den en dag väntar på oss. När den inträffar… det vet vi som tur är inte.

Så bli vän med döden. För då kan du också leva ett friare liv och njuta mer av vardagen.

Att tidigt acceptera döden som en del av livet kan också underlätta i sorgearbetet. För just acceptans är en stor del av att få sörja fullt ut när någon som står oss nära lämnar livet här på jorden. Vetskapen om att vi alla ska vandra vidare gör inte sorgen mindre, men däremot låter vi den komma närmare.

Det gör det också lättare när du som anhörig ska ha kontakt med en begravningsbyrå, vilket ofta kan vara en del av bearbetningsprocessen. Detta är naturligtvis något som man har god vana av på Christer Eriksson Begravningsbyrå. Du kan känna dig trygg i att du kommer att bemötas med både professionalitet och värme.