Se över säkerheten – brandtäta er fastighet

För det första kanske vi ska gå igenom vad det innebär att utföra en brandtätning. Brandsäkerhet är viktigt och de allra flesta av oss kan och vet hur man ska göra för att vidta åtgärder när det gäller just detta. Brandtätning är något som man gör med huset eller själva fastigheten i form av förebyggande åtgärder. När man brandtätar en byggnad så gör man det i syftet att brand och rök inte ska spridas vidare till närliggande rum. Alltså, man kan brandtäta flera rum i huset det gäller, inte bara ett. När eller om det börjar brinna, i köket till exempel, så förhindrar brandtätningar att elden sprider sig vidare. 

 

Kan man brandtäta själv?

Nej, det ska man nog helst inte göra, det måste ske på rätt sätt. Om man har den utbildning för det som krävs och kanske arbetar med detta dagligen, då kan man göra det. Men det krävs utbildad personal från ett certifierat företag som kommer ut till er och utför denna typ av brandsäkring. En brandtätning innebär i stort att man tätar igen alla lufthål och genomföringar som för med sig luft. Eldens spridning kan därmed begränsas till ett visst område och inte spridas till närliggande lokaler eller rum. 

 

 

Varför är det så viktigt med brandtätning?

Som skrivet ovan så är det en självklarhet och väldigt viktigt att en byggnad är brandtät. Det förhindrar skador på både byggnaden och människorna som är i den. Är elden förhindrad att sprida sig så får människorna som är i huset mer tid på sig att ta sig ut, än om huset inte hade varit brandtätt när elden startade. Genom att göra en sådan säkerhetsåtgärd skyddar man alltså både människoliv och byggnaden, plus de närliggande husen runt omkring. De som utför brandtätning arbetar i byggbranschen, såsom elektriker och besiktningsmän för att ge några exempel.