Vad är byggfolie?

Byggfolie används för isolering. Dess användningsområden är många. Själva produkten är lufttät och har som uppgift att stoppa fukten redan i ångfas. Byggfolie kan även fungera som en ångspärr för hus, lägenheter och även exempelvis bastun. Produkten undviker onödig energiförlust och motverkar fuktproblem i ens bostad. Folien byggs alltså in i golv, väggar och tak…

Continue Reading