Underlätta företagets redovisning

När man startar ett eget företag så är det ofta på grund av att man vill följa sin dröm och arbeta med något man tycker om och är duktig på. Många egenföretagare erbjuder praktiska tjänster av olika slag och har varken intresse eller speciellt mycket kunskap när det kommer till det administrativa. Dessvärre är redovisning något som måste göras, vare sig man har ett litet eller stort företag.

Redovisning är dokumentation och sammanställningar av alla resurser samt ekonomisk information som ett företag har att uppvisa för föregående period (exempelvis år eller kvartal). Det innefattar bland annat bokföring, deklaration, bokslut, revision, med mera. Vissa delar av redovisningen är lagstiftad, det kan dock variera beroende på företagsform samt hur stort företaget är. Men det som är gemensamt för alla företag och föreningar är att de måste ha en ordnad bokföring. I bokföringen ska man redovisa samtliga händelser som påverkar ekonomin i ett företag. Det kan vara att en tillgång eller skuld förändras samt att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, denna skriftliga handling kallas för verifikation och kan till exempel vara en faktura som man fått vid inköp av en produkt till företaget.

Om man startar ett mindre företag så har man oftast inte en ekonomiavdelning som kan ta hand om bokföring och dylikt. Då kan det vara smidigt att anlita en redovisningsbyrå som kan ta hand om den delen, så att man själv kan fokusera på företagets kärnverksamhet. Har man ett företag som är i behov av hjälp med redovisning i Haninge kan man kontakta Tyresöredovisning. De erbjuder bokföring, redovisning, lönehantering, bokslut och annat man som företagare kan vara i behov av att få hjälp med. Tyresöredovisning hjälper till med den löpande bokföringen genom att man varje månad lämnar över fakturor, kvitton och verifikationer. Ett mycket enkelt och smidigt system som möjliggör att man istället kan fokusera på det man är bäst på.