Spelproblemets svåraste steg

Vi människor är vanedjur. Det innebär att vi följer mönster, för att det får oss att känna oss trygga. Spåren av dessa mönster blir djupare med tiden, då våra nervbanor anpassar sig efter de beteenden vi upprepar. 

Detta innebär att när vi gör saker som inte är till vårt eget bästa, så blir de djupt rotade i oss med tiden. Det innebär att när vi väl inser att vi har grävt ner oss själva i en mörk grop, så kommer våra tankar att fortsätta att säga åt oss att det bara är att gräva vidare.
Det handlar inte om att våra tankar vill vara elaka mot oss, utan att de bara fortsätter att repetera det vi ihärdigt har sagt åt den att göra.

Det omvända är dock också sant: Ju mer konstruktiva och positiva beteenden och tankar som vi gör och har, ju lättare är det med tiden att också agera positivt och konstruktivt. Att varje dag vakna, le och tänka att det här kommer att bli en underbar dag gör med tiden att det känns lite lättare att stiga upp på morgonen.

Det betyder att om du tillhör en av de 134 000 människor i Sverige som har spelproblem, så finns det all anledning att känna hopp. Det går att ta sig ut ur detta mönster. Det svåraste första steget är att komma ur spåren är att inse och acceptera att de finns. För dig som har spelproblem i Skåne finns hjälp att få på Rehabcenter Steget.

På Rehabcenter Steget arbetar man under sekretess, och intag sker kontinuerligt. Behandlingen äger främst rum under kvällstid och anpassas efter individens behov. På Steget arbetar man med KBT-terapi och den väl underbyggda 12-stegsprogrammet, men akupunktur är också ett av inslagen under en behandling. 

Rehabcenter Steget har lättillgängliga men ändå diskreta lokaler nära Sydhamnen i Helsingborg.