Spelproblemets svåraste steg

Vi människor är vanedjur. Det innebär att vi följer mönster, för att det får oss att känna oss trygga. Spåren av dessa mönster blir djupare med tiden, då våra nervbanor anpassar sig efter de beteenden vi upprepar.  Detta innebär att när vi gör saker som inte är till vårt eget bästa, så blir de djupt…

Continue Reading