Ett äktenskapsförord kan göra en eventuell framtida bodelning smidig och rättvis

Äktenskapsförord är benämningen på ett slags avtal mellan två personer som ska gifta sig eller är gifta. Anledningen till att man upprättar ett äktenskapsförord är i regel för att bestämma vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska räknas som giftorättsgods vid en eventuell bodelning. Det är nämligen så att äktenskapsbalken utgår från…

Continue Reading