Ett äktenskapsförord kan göra en eventuell framtida bodelning smidig och rättvis

02 augusti 2021 Cecilia Olsson

Äktenskapsförord är benämningen på ett slags avtal mellan två personer som ska gifta sig eller är gifta. Anledningen till att man upprättar ett äktenskapsförord är i regel för att bestämma vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska räknas som giftorättsgods vid en eventuell bodelning. Det är nämligen så att äktenskapsbalken utgår från att allt som makarna äger i princip är giftorättsgods, alltså gemensam egendom som ska delas mellan makarna vid en skilsmässa. 

Dela eller behålla egendom

Genom att göra något till enskild egendom så omfattas det inte av en bodelning. Det går därmed att bestämma om all egendom eller specifika delar ska räknas som enskild eller ej i ett äktenskapsförord. Det är till exempel inte ovanligt att man tar med en släktgård, ett företag eller besparingar på ett bankkonto i ett äktenskapsförord för att säkerställa att den andra parten inte har rätt till hälften vid en skilsmässa. 

Värt att tänka på 

Planerar man att upprätta ett äktenskapsförord så är det först och främst viktigt att se till så att det blir registrerat hos Skatteverket. Gör man inte det så räknas dokumentet inte som giltigt. Man behöver som sagt inte inkludera all egendom i äktenskapsförordet utan det kan vara bra att diskutera med sin partner om vad som känns viktigt att ta med. För att avtalet ska vara enkelt att följa vid en bodelning är det såklart viktigt att det är så tydligt som möjligt. Bägge parter ska förstå den verkliga innebörden av äktenskapsförordet.

Experthjälp kan underlätta processen

Sist men inte minst så är det klokt att låta en jurist titta på äktenskapsförordet. Det kan till och med vara en god idé att ta hjälp från en juristbyrå redan från början för att få hjälp med att utforma äktenskapsförordet på bästa sätt. På https://www.nordinsjuristbyra.se/ hittar man en juristbyrå som har mycket goda kunskaper inom familjerätt och därmed kan hjälpa till vid upprättandet av ett äktenskapsförord. 

 

 

Fler nyheter