Är du en samlare?

Företag, myndigheter och statliga verk behöver smarta arkiveringssystem för lagring av dokument och protokoll. Där finns det regler och stadgar för hur länge sådant ska sparas. Men även som privatperson är det viktigt att spara sina favoriter så att de håller sig fina länge. Det kan gälla gamla årgångar av Kalle Anka eller någon handarbetstidning…

Continue Reading