Kommunikation är viktigt

Alla företag behöver på ett eller annat sätt kommunicera med sina kunder. Dessutom är tillgänglighet viktigt. Kunder måste kunna nå dig och det är inte alltid du får en andra chans om du missar en potentiell kunds påringning. Det kan också vara bra att ha en växel, det spelar idag ingen roll om den är fast…

Continue Reading