En bullermätare kan hjälpa till att upptäcka brister i arbetsmiljön

21 oktober 2021 Cecilia Olsson

editorial

På en arbetsplats är det väldigt viktigt att arbetsmiljön är bra för att de anställda ska kunna må bra och trivas. Till exempel så bör man alltid se till så att det finns nödvändig utrustning för att man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, men det är även viktigt att själva inomhusmiljön är så bra som möjligt med hänsyn till ljus, luftkvalitet och bullernivå. Genom att kontrollera (och även åtgärda eventuella problem) så kan man ge de anställda i verksamheten en inomhusmiljö som de förtjänar.

Belysning bidrar till säkerhet och produktivitet

God belysning är en förutsättning för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. Vare sig det handlar om arbete på kontor eller i en fabrikslokal så behövs bra ljus. I en större lokal handlar det främst om att ha belysning som kan garantera säkerheten på plats, medans det på ett kontor ofta kan handla om att belysningen ska vara anpassad så att de anställda inte behöver överanstränga sina ögon. 

Bra luft är viktigt för hälsan

Ventilationen på en arbetsplats är mycket viktig eftersom den ser till att luftkvaliteten håller sig på en bra nivå. Dålig luft kan leda till diverse besvär som påverkar produktiviteten. Man bör därför göra regelbunden service och kontroller på ventilationssystemet i byggnaden. 

Håll koll på bullret

Sist men inte minst så är det viktigt att ljudet i lokalerna ligger på en bra nivå. Detta är framförallt viktigt i fabrikslokaler och verkstäder där det ofta kan låta väldigt mycket. Med en professionell ljudnivåmätare kan man smidigt mäta buller i områden som exempelvis arbetsmiljö inom produktion eller mekanisk verkstad.

Hos Vågexperten hittar man Bullermätare KERN SU som kan hjälpa till att kontrollera ljudnivån i olika utrymmen. Den har multi-mätfunktioner, valbara registreringslägen och hjälper till att skilja mellan normal volym och hög bullerbelastning, till exempel i en produktionshall. Det gör att man smidigt kan kontrollera om det krävs åtgärder för att säkerställa god arbetsmiljö.

Fler nyheter