En fidget toy kan minska stress och bidra till bättre koncentration

09 februari 2022 Cecilia Olsson

editorial

Att känna sig rastlös och ha svårt att sitta still är nog något som många kan känna igen sig i, framförallt barn. Det är dessutom en känsla som kan förvärras ytterligare när man måste sitta på en plats för att studera eller arbeta. I dessa situationer är det många som börjar skaka på benet, klicka med pennan, trumma med fingrarna eller fippla med något som ligger nära till hands. Även om det kan stilla rastlösheten något så kan ljudet som uppstår vara väldigt störande för omgivningen, något som gjort att man tagit fram ett alternativ som inte stör lika mycket. 

Fidget toys kan stilla rastlöshet 

Fidget toys är ett samlingsnamn på olika leksaker som kan ha en lugnande effekt på rastlösa barn (och även vuxna). En av de mest kända är fidget spinners, som består av ett kullager och vanligtvis tre små blad som får leksaken att snurra. Utöver dessa så finns det även bubbelplattor och andra stressleksaker som kan stilla rastlösheten och göra det lättare att koncentrera sig på uppgiften man har framför sig. 

Fidget toys

Både för de med koncentrationssvårigheter och andra som behöver stressa ned

Fidget toys har visat sig vara hjälpsamma för personer med koncentrationssvårigheter och autismspektrumtillstånd eftersom det kan bidra till ökad koncentration. För många kan det vara lättare att koncentrera sig och hålla sig i ro om de får sysselsätta fingrarna med en fidget toy. Men det kan även vara något som personer utan diagnoser kan ha nytta av, både barn och vuxna kan behöva hjälp emellanåt att varva ner och sluta stressa. 

Beställ fidget toys online

Om man vill prova en fidget toy så kan man vända sig till Lekakademin. De har ett fint utbud av fidget toys i form av fidget spinners, tugghalsband, bubbelplattor och andra anti-stress prylar. Lekakademin har helt enkelt produkter som kan bidra till en lugnare vardag.

Fler nyheter